MÁY VĂN PHÒNG

Chỉ cần : 359.000

MVP H61V1

3.590.000 VNĐ

MVP H61V1

3.590.000 VNĐ

Main Gigabyte/ MSI/ Intel H61 Dram 4Gb  1600 CPU Intel Pentium G2020 SSD Lexar 128Gb Case Xigmateck XA10 PSU Ximagteck A06 350W Lắp ráp tại Công ty máy tính Lạng Sơn , thời gian bảo hành trọn gói 12 Tháng ...

Chỉ cần : 398.000

MVP H61V2

3.980.000 VNĐ

MVP H61V2

3.980.000 VNĐ

Main Gigabyte/ MSI/ Intel H61  Dram 8Gb  1600  ​​​​​​​CPU Intel Pentium G2020  ​​​​​​​SSD Lexar 128Gb  ​​​​​​​Case Xigmateck XA10  ​​​​​​​PSU Ximagteck A06 350W  ​​​​​​​Lắp ráp tại Công ty máy tính Lạng Sơn , thời gian bảo hành trọn gói 12 Tháng ... ...

Chỉ cần : 452.000

MVP H61V3

4.520.000 VNĐ

MVP H61V3

4.520.000 VNĐ

Main Gigabyte/ MSI/ Intel H61 . Dram 4Gb  1600 . CPU Intel I3 2100  . ​​​​​​​SSD Lexar 128Gb  .​​​​​​​Case Xigmateck XA10 . ​​​​​​​PSU Ximagteck A06 350W  ​​​​​​​.Lắp ráp tại Công ty máy tính Lạng Sơn , thời gian bảo hành trọn gói 12 Tháng ... ...

Chỉ cần : 495.000

MVP H61V4

4.950.000 VNĐ

MVP H61V4

4.950.000 VNĐ

Main Gigabyte/ MSI/ Intel H61 . Dram 8Gb  1600 . CPU Intel I3 2100  . ​​​​​​​SSD Lexar 128Gb  .​​​​​​​Case Xigmateck XA10 . ​​​​​​​PSU Ximagteck A06 350W  ​​​​​​​.Lắp ráp tại Công ty máy tính Lạng Sơn , thời gian bảo hành trọn gói 12 Tháng ... ... ...

Chỉ cần : 389.000

MVP H81V1

3.890.000 VNĐ

MVP H81V1

3.890.000 VNĐ

Main ASROC H81MPRO. Dram 3 4GB 1600 . CPU Intel Pentium G3250 . SSD Lexa 128Gb . PSU Xigmatek A06 350W .  Case Ximagtek XA-10  Sản phẩm lắp ráp tại Công ty máy tính Lạng Sơn bảo hành trọn bộ 36 tháng. ...

Chỉ cần : 429.000

MVP H81V2

4.290.000 VNĐ

MVP H81V2

4.290.000 VNĐ

(MVP H81V2)  Main ASROC H81MPRO. Dram 3 8GB 1600 . CPU Intel Pentium G3250 . SSD Lexar 128Gb . PSU Xigmatek A06 350W .  Case Ximagtek XA-10  Sản phẩm lắp ráp tại Công ty máy tính Lạng Sơn bảo hành trọn bộ 36 tháng. ...

Chỉ cần : 442.000

MVP H81V3

4.420.000 VNĐ

MVP H81V3

4.420.000 VNĐ

MVP H81V3 Thông tin sản phẩm (MVP H81V2)  Main ASROC H81MPRO. Dram 3 4GB 1600 . CPU Intel Pentium G3250 . SSD Lexar 256Gb . PSU Xigmatek A06 350W .  Case Ximagtek XA-10  Sản phẩm lắp ráp tại Công ty máy tính Lạng Sơn bảo hành trọn bộ 36 tháng. ... ...

Chỉ cần : 498.000

MVP H81V4

4.980.000 VNĐ

MVP H81V4

4.980.000 VNĐ

MVP H81V4 4.290.000 VNĐ Thông tin sản phẩm (MVP H81V2)  Main ASROC H81MPRO. Dram 3 8GB 1600 . CPU Intel Pentium G3250 . SSD Lexar 2568Gb . PSU Xigmatek A06 350W .  Case Ximagtek XA-10  Sản phẩm lắp ráp tại Công ty máy tính Lạng Sơn bảo hành trọn bộ 36 tháng. ... ...

Chỉ cần : 478.000

MVP H81V5

4.780.000 VNĐ

MVP H81V5

4.780.000 VNĐ

 Main ASROC H81MPRO. Dram 3 4GB 1600 . CPU Intel i3 4150 . SSD Lexar 128Gb . PSU Xigmatek A06 350W .  Case Ximagtek XA-10  Sản phẩm lắp ráp tại Công ty máy tính Lạng Sơn bảo hành trọn bộ 36 tháng. ... ... ...

Chỉ cần : 528.000

MVP H81V5

5.280.000 VNĐ

MVP H81V5

5.280.000 VNĐ

Main ASROC H81MPRO. Dram 3 8GB 1600 . CPU Intel i3 4150 . SSD Lexar 128Gb . PSU Xigmatek A06 350W .  Case Ximagtek XA-10  Sản phẩm lắp ráp tại Công ty máy tính Lạng Sơn bảo hành trọn bộ 36 tháng. ... ...  ...

Chỉ cần : 529.000

MVP H81V6

5.290.000 VNĐ

MVP H81V6

5.290.000 VNĐ

Main ASROC H81MPRO. Dram 3 4GB 1600 . CPU Intel i3 4150 . SSD Lexar 256Gb . PSU Xigmatek A06 350W .  Case Ximagtek XA-10  Sản phẩm lắp ráp tại Công ty máy tính Lạng Sơn bảo hành trọn bộ 36 tháng. ... ...  ...

Chỉ cần : 569.000

MVP H81V7

5.690.000 VNĐ

MVP H81V7

5.690.000 VNĐ

Main ASROC H81MPRO. Dram 3 8GB 1600 . CPU Intel i3 4150 . SSD Lexar 256Gb . PSU Xigmatek A06 350W .  Case Ximagtek XA-10  Sản phẩm lắp ráp tại Công ty máy tính Lạng Sơn bảo hành trọn bộ 36 tháng. ... ...  ...

Chỉ cần : 519.000

MVP H81V8

5.190.000 VNĐ

MVP H81V8

5.190.000 VNĐ

Main ASROC H81MPRO. Dram 3 4GB 1600 . CPU Intel i5 4560/470 . SSD Lexar 128Gb . PSU Xigmatek A06 350W .  Case Ximagtek XA-10  Sản phẩm lắp ráp tại Công ty máy tính Lạng Sơn bảo hành trọn bộ 36 tháng. ... ...  ...

Chỉ cần : 569.000

MVP H81V9

5.690.000 VNĐ

MVP H81V9

5.690.000 VNĐ

Main ASROC H81MPRO. Dram 3 8GB 1600 . CPU Intel i5 4560 /4570 . SSD Lexar 128Gb . PSU Xigmatek A06 350W .  Case Ximagtek XA-10  Sản phẩm lắp ráp tại Công ty máy tính Lạng Sơn bảo hành trọn bộ 36 tháng. ... ...  ...

Chỉ cần : 569.000

MVP H81V10

5.690.000 VNĐ

MVP H81V10

5.690.000 VNĐ

Main ASROC H81MPRO. Dram 3 4GB 1600 . CPU Intel i5 4560 /4570 . SSD Lexar 256Gb . PSU Xigmatek A06 350W .  Case Ximagtek XA-10  Sản phẩm lắp ráp tại Công ty máy tính Lạng Sơn bảo hành trọn bộ 36 tháng. ... ...  ...

Chỉ cần : 619.000

MVP H81V11

6.190.000 VNĐ

MVP H81V11

6.190.000 VNĐ

Main ASROC H81MPRO. Dram 3 8GB 1600 . CPU Intel i5 4560 /4570 . SSD Lexar 256Gb . PSU Xigmatek A06 350W .  Case Ximagtek XA-10  Sản phẩm lắp ráp tại Công ty máy tính Lạng Sơn bảo hành trọn bộ 36 tháng. ... ...  ...

Chỉ cần : 649.000

MVP H110V1

6.490.000 VNĐ

MVP H110V1

6.490.000 VNĐ

MVP H110V1: Main MSI/GIGABYTE/ASUS H110. Ram Lexar 8Gb. CPU Intel i3 6100 . SSD Lexar 128Gb . PCU Xigmatek A06 350W . Sản phẩm chính hãng được lắp ráp tại Công ty máy tính Lạng Sơn, được bảo hành chính hãng 36 Tháng. Lỗi 1 đổi 1, khách hàng được chăm sóc bảo dưỡng cài đặt chỉnh sửa miễn phí suốt đời. ...

Chỉ cần : 699.000

MVP H110V2

6.990.000 VNĐ

MVP H110V2

6.990.000 VNĐ

MVP H110V2:  Main MSI/GIGABYTE/ASUS H110. Ram Lexar 8Gb. CPU Intel i3 6100 . SSD Lexar 256Gb . PCU Xigmatek A06 350W . Sản phẩm chính hãng được lắp ráp tại Công ty máy tính Lạng Sơn, được bảo hành chính hãng 36 Tháng. Lỗi 1 đổi 1, khách hàng được chăm sóc bảo dưỡng cài đặt chỉnh sửa miễn phí suốt đời. ...

Chỉ cần : 679.000

MVP H310V1

6.790.000 VNĐ

MVP H310V1

6.790.000 VNĐ

MVP H310V1:  Main MSI/GIGABYTE/ASUS H310. Ram Lexar 8Gb. CPU Intel i3 8100 . SSD Lexar 128Gb . PCU Xigmatek A06 350W . Sản phẩm chính hãng được lắp ráp tại Công ty máy tính Lạng Sơn, được bảo hành chính hãng 36 Tháng. Lỗi 1 đổi 1, khách hàng được chăm sóc bảo dưỡng cài đặt chỉnh sửa miễn phí suốt đời. ... ...

Chỉ cần : 729.000

MVP H310V2

7.290.000 VNĐ

MVP H310V2

7.290.000 VNĐ

MVP H310V2:  Main MSI/GIGABYTE/ASUS H310. Ram Lexar 8Gb. CPU Intel i3 8100 . SSD Lexar 256Gb . PCU Xigmatek A06 350W . Sản phẩm chính hãng được lắp ráp tại Công ty máy tính Lạng Sơn, được bảo hành chính hãng 36 Tháng. Lỗi 1 đổi 1, khách hàng được chăm sóc bảo dưỡng cài đặt chỉnh sửa miễn phí suốt đời. ... ...

Chỉ cần : 1.019.000

MVP H410V3

10.190.000 VNĐ

MVP H410V3

10.190.000 VNĐ

MVP H410V1:  Main ASROC H410. Ram Lexar 8Gb. CPU Intel i5 10400 . SSD Lexar 128Gb . PCU Xigmatek A06 350W. Case Xigmatek XA10 . Sản phẩm chính hãng được lắp ráp tại Công ty máy tính Lạng Sơn, được bảo hành chính hãng 36 Tháng. Lỗi 1 đổi 1, khách hàng được chăm sóc bảo dưỡng cài đặt chỉnh sửa miễn phí suốt đời. ... ... ...

Chỉ cần : 1.069.000

MVP H410V4

10.690.000 VNĐ

MVP H410V4

10.690.000 VNĐ

MVP H410V2:  Main ASROC H410. Ram Lexar 8Gb. CPU Intel i5 10400 . SSD Lexar 256Gb . PCU Xigmatek A06 350W. Case Xigmatek XA10 . Sản phẩm chính hãng được lắp ráp tại Công ty máy tính Lạng Sơn, được bảo hành chính hãng 36 Tháng. Lỗi 1 đổi 1, khách hàng được chăm sóc bảo dưỡng cài đặt chỉnh sửa miễn phí suốt đời. ... ... ...

Chỉ cần : 1.139.000

MVP H510V1

11.390.000 VNĐ

MVP H510V1

11.390.000 VNĐ

MVP H510V1:  Main ASROC H410. Ram Lexar 8Gb. CPU Intel i5 11400 . SSD Lexar 128Gb . PCU Xigmatek A06 350W. Case Xigmatek XA10 . Sản phẩm chính hãng được lắp ráp tại Công ty máy tính Lạng Sơn, được bảo hành chính hãng 36 Tháng. Lỗi 1 đổi 1, khách hàng được chăm sóc bảo dưỡng cài đặt chỉnh sửa miễn phí suốt đời./ ...

Chỉ cần : 1.189.000

MVP H510V2

11.890.000 VNĐ

MVP H510V2

11.890.000 VNĐ

MVP H510V2:  Main ASROC H410. Ram Lexar 8Gb. CPU Intel i5 11400 . SSD Lexar 256Gb . PCU Xigmatek A06 350W. Case Xigmatek XA10 . Sản phẩm chính hãng được lắp ráp tại Công ty máy tính Lạng Sơn, được bảo hành chính hãng 36 Tháng. Lỗi 1 đổi 1, khách hàng được chăm sóc bảo dưỡng cài đặt chỉnh sửa miễn phí suốt đời./  ...

Chỉ cần : 639.000

MVP H410V1

6.390.000 VNĐ

MVP H410V1

6.390.000 VNĐ

MVP H410V1:  Main ASROC H410. Ram Lexar 8Gb. CPU Intel G6400 . SSD Lexar 128Gb . PCU Xigmatek A06 350W. Case Xigmatek XA10 . Sản phẩm chính hãng được lắp ráp tại Công ty máy tính Lạng Sơn, được bảo hành chính hãng 36 Tháng. Lỗi 1 đổi 1, khách hàng được chăm sóc bảo dưỡng cài đặt chỉnh sửa miễn phí suốt đời./ ...

Chỉ cần : 689.000

MVP H410V2

6.890.000 VNĐ

MVP H410V2

6.890.000 VNĐ

MVP H410V2:  Main ASROC H410. Ram Lexar 8Gb. CPU Intel G6400 . SSD Lexar 256Gb . PCU Xigmatek A06 350W. Case Xigmatek XA10 . Sản phẩm chính hãng được lắp ráp tại Công ty máy tính Lạng Sơn, được bảo hành chính hãng 36 Tháng. Lỗi 1 đổi 1, khách hàng được chăm sóc bảo dưỡng cài đặt chỉnh sửa miễn phí suốt đời./ ... ...

Trung tâm bảo hành

Máy Tính Lạng Sơn

Thứ 2 ~ Chủ nhật 8 h:00 - 17 h:30

Địa chỉ

33 Trần Đăng Ninh - Tp.Lạng Sơn
Mobile: 0975 034 234
Hotline: 02053 868 636