MÁY LẮP RÁP BUILD GAME

Chỉ cần : 599.000

Case Game H81V1

5.990.000 VNĐ

Case Game H81V1

5.990.000 VNĐ

 Main ASROC H81MPRO. Dram 3 4GB 1600 . CPU Intel G3250 .VGA  N710 2GB . SSD Lexar 128Gb . PSU Xigmatek A06 350W .  Case Ximagtek XA-10  Sản phẩm lắp ráp tại Công ty máy tính Lạng Sơn bảo hành trọn bộ 36 tháng./ ...

Chỉ cần : 649.000

Case Game H81V2

6.490.000 VNĐ

Case Game H81V2

6.490.000 VNĐ

 Main ASROC H81MPRO. Dram 3 8GB 1600 . CPU Intel G3250 .VGA  N710 2GB . SSD Lexar 128Gb . PSU Xigmatek A06 350W .  Case XMS Full LED 3 Fan 10  Sản phẩm lắp ráp tại Công ty máy tính Lạng Sơn bảo hành trọn bộ 36 tháng./  ...

Chỉ cần : 699.000

Case Game H81V3

6.990.000 VNĐ

Case Game H81V3

6.990.000 VNĐ

 Main ASROC H81MPRO. Dram 3 8GB 1600 . CPU Intel G3250 .VGA  N710 2GB . SSD Lexar 256Gb . PSU Xigmatek A06 350W .  Case XMS Full LED 3 Fan 10  Sản phẩm lắp ráp tại Công ty máy tính Lạng Sơn bảo hành trọn bộ 36 tháng./  ...

Chỉ cần : 688.000

Case Game H81V4

6.880.000 VNĐ

Case Game H81V4

6.880.000 VNĐ

Main ASROC H81MPRO. Dram 3 4GB 1600 . CPU Intel i3 4150 . VGA N710 2GB . SSD Lexar 128Gb . PSU Xigmatek A06 350W .  Case Full LED 3 Fan  Sản phẩm lắp ráp tại Công ty máy tính Lạng Sơn bảo hành trọn bộ 36 tháng. ...

Chỉ cần : 729.000

Case Game H81V5

7.290.000 VNĐ

Case Game H81V5

7.290.000 VNĐ

Main ASROC H81MPRO. Dram 3 8GB 1600 . CPU Intel i3 4150 . VGA N710 2GB . SSD Lexar 128Gb . PSU Xigmatek A06 350W .  Case Full LED 3 Fan  Sản phẩm lắp ráp tại Công ty máy tính Lạng Sơn bảo hành trọn bộ 36 tháng./ ...

Chỉ cần : 795.000

Case Game H81V6

7.950.000 VNĐ

Case Game H81V6

7.950.000 VNĐ

Main ASROC H81MPRO. Dram 3 8GB 1600 . CPU Intel i5 4570/ 4560  . VGA N710 2GB . SSD Lexar 128Gb . PSU Xigmatek A06 350W .  Case Full LED 3 Fan  Sản phẩm lắp ráp tại Công ty máy tính Lạng Sơn bảo hành trọn bộ 36 tháng. ...

Chỉ cần : 839.000

Case Game H410V1

8.390.000 VNĐ

Case Game H410V1

8.390.000 VNĐ

 Main ASROC H410. Ram Lexar 8Gb. CPU Intel G6400 . SSD Lexar 128Gb . VGA N710 2GB . PCU Xigmatek A06 350W. Case Xigmatek XA10 . Sản phẩm chính hãng được lắp ráp tại Công ty máy tính Lạng Sơn, được bảo hành chính hãng 36 Tháng. Lỗi 1 đổi 1, khách hàng được chăm sóc bảo dưỡng cài đặt chỉnh sửa miễn phí suốt đời./ ... ...

Chỉ cần : 869.000

Case Game H110

8.690.000 VNĐ

Case Game H110

8.690.000 VNĐ

Main MSI/GIGABYTE/ASUS H110. Ram Lexar 8Gb. CPU Intel i3 6100. VGA N710 2Gb . SSD Lexar 128Gb . PCU Xigmatek A06 350W . Case CMS Full Led 3Fan.  Sản phẩm chính hãng được lắp ráp tại Công ty máy tính Lạng Sơn, được bảo hành chính hãng 36 Tháng. Lỗi 1 đổi 1, khách hàng được chăm sóc bảo dưỡng cài đặt chỉnh sửa miễn phí suốt đời. ... ...

Chỉ cần : 965.000

Case Game H310V1

9.650.000 VNĐ

Case Game H310V1

9.650.000 VNĐ

Main MSI/GIGABYTE/ASUS H310. Ram Lexar 8Gb. CPU Intel i3 8100 . SSD Lexar 128Gb . PCU Xigmatek A06 350W. Case Game Full LED 3 Fan  Sản phẩm chính hãng được lắp ráp tại Công ty máy tính Lạng Sơn, được bảo hành chính hãng 36 Tháng. Lỗi 1 đổi 1, khách hàng được chăm sóc bảo dưỡng cài đặt chỉnh sửa miễn phí suốt đời. ... ... ...

Chỉ cần : 1.189.000

Case Game H110V4

11.890.000 VNĐ

Case Game H110V4

11.890.000 VNĐ

Main MSI/GIGABYTE/ASUS H110. Ram Lexar 8Gb. CPU Intel i3 6100. VGA 1050Ti 4GB . SSD Lexar 128Gb . PCU Xigmatek A06 350W . Case CMS Full Led 3Fan.  Sản phẩm chính hãng được lắp ráp tại Công ty máy tính Lạng Sơn, được bảo hành chính hãng 36 Tháng. Lỗi 1 đổi 1, khách hàng được chăm sóc bảo dưỡng cài đặt chỉnh sửa miễn phí suốt đời../ ...

Chỉ cần : 1.395.000

Case Game H310VA4

13.950.000 VNĐ

Case Game H310VA4

13.950.000 VNĐ

Main MSI/GIGABYTE/ASUS H310. Ram Lexar 8Gb. CPU Intel i3 8100 . SSD Lexar 128Gb . VGA 4GB 1050Ti. PsU Xigmatek A06 350W. Case Game Full LED 3 Fan  Sản phẩm chính hãng được lắp ráp tại Công ty máy tính Lạng Sơn, được bảo hành chính hãng 36 Tháng. Lỗi 1 đổi 1, khách hàng được chăm sóc bảo dưỡng cài đặt chỉnh sửa miễn phí suốt đời. ... ... ... ...

Chỉ cần : 1.258.900

Case Game H410V1

12.589.000 VNĐ

Case Game H410V1

12.589.000 VNĐ

Thông tin sản phẩm MVP H410V1:  Main ASROC H410. Ram Lexar 8Gb. CPU Intel i5 10400 . VGA N710 2Gb. SSD Lexar 128Gb . PCU Xigmatek A06 350W. Case Full LED 3FAn  . Sản phẩm chính hãng được lắp ráp tại Công ty máy tính Lạng Sơn, được bảo hành chính hãng 36 Tháng. Lỗi 1 đổi 1, khách hàng được chăm sóc bảo dưỡng cài đặt chỉnh sửa miễn phí suốt đời.  ...

Chỉ cần : 1.698.000

Case Game H410V2

16.980.000 VNĐ

Case Game H410V2

16.980.000 VNĐ

  Thông tin sản phẩm MVP H410V1:  Main ASROC H410. Ram Lexar 8Gb. CPU Intel i5 10400 . VGA 4Gb. SSD Lexar 128Gb . PCU Xigmatek A06 350W. Case Full LED 3FAn  . Sản phẩm chính hãng được lắp ráp tại Công ty máy tính Lạng Sơn, được bảo hành chính hãng 36 Tháng. Lỗi 1 đổi 1, khách hàng được chăm sóc bảo dưỡng cài đặt chỉnh sửa miễn phí suốt đời.  ... ...

Chỉ cần : 1.798.000

Case Game H410V3

17.980.000 VNĐ

Case Game H410V3

17.980.000 VNĐ

Thông tin sản phẩm   Thông tin sản phẩm MVP H410V1:  Main ASROC H410. Ram Lexar 16Gb. CPU Intel i5 10400 . VGA 4Gb. SSD Lexar 128Gb . PCU Xigmatek A06 350W. Case Full LED 3FAn  . Sản phẩm chính hãng được lắp ráp tại Công ty máy tính Lạng Sơn, được bảo hành chính hãng 36 Tháng. Lỗi 1 đổi 1, khách hàng được chăm sóc bảo dưỡng cài đặt chỉnh sửa miễn phí suốt đời.  ... ... ...

Chỉ cần : 1.852.000

Case Game H410V4

18.520.000 VNĐ

Case Game H410V4

18.520.000 VNĐ

Case Game H410V3 Thông tin sản phẩm   Thông tin sản phẩm MVP H410V1:  Main ASROC H410. Ram Lexar 16Gb. CPU Intel i5 10400 . VGA 4Gb. SSD Lexar 256Gb . PCU Xigmatek A06 350W. Case Full LED 3FAn  . Sản phẩm chính hãng được lắp ráp tại Công ty máy tính Lạng Sơn, được bảo hành chính hãng 36 Tháng. Lỗi 1 đổi 1, khách hàng được chăm sóc bảo dưỡng cài đặt chỉnh sửa miễn phí suốt đời.  ... ... ... ...

Chỉ cần : 1.896.000

Case Game B460MPRO V1

18.960.000 VNĐ

Case Game B460MPRO V1

18.960.000 VNĐ

Case Game B460MPRO Main MSI B460Mpro . Ram Lexar 16Gb. CPU Intel i5 10400 . VGA 4Gb. SSD Lexar 256Gb . PCU Xigmatek A06 350W. Case Full LED 3FAn  . Sản phẩm chính hãng được lắp ráp tại Công ty máy tính Lạng Sơn, được bảo hành chính hãng 36 Tháng. Lỗi 1 đổi 1, khách hàng được chăm sóc bảo dưỡng cài đặt chỉnh sửa miễn phí suốt đời.  ... ... ... ... ...

Chỉ cần : 2.150.000

Case Game B460MPRO V2

21.500.000 VNĐ

Case Game B460MPRO V2

21.500.000 VNĐ

Case Game B460MPRO V2   Thông tin sản phẩm Case Game B460MPRO Main MSI B460Mpro . Ram Lexar 16Gb. CPU Intel i7 10700 . VGA 4Gb. SSD Lexar 256Gb . PCU Xigmatek A06 350W. Case Full LED 3FAn  . Sản phẩm chính hãng được lắp ráp tại Công ty máy tính Lạng Sơn, được bảo hành chính hãng 36 Tháng. Lỗi 1 đổi 1, khách hàng được chăm sóc bảo dưỡng cài đặt chỉnh sửa miễn phí suốt đời.  ... ...

Chỉ cần : 2.250.000

Case Game B460MPRO V4

22.500.000 VNĐ

Case Game B460MPRO V4

22.500.000 VNĐ

Case Game B460MPRO V2 Case Game B460MPRO V2   Thông tin sản phẩm Case Game B460MPRO Main MSI B460Mpro . Ram Lexar 16Gb. CPU Intel i7 10700 . VGA 4Gb. SSD Lexar 256Gb . HDD 1TB. PCU Xigmatek A06 350W. Case Full LED 3FAn  . Sản phẩm chính hãng được lắp ráp tại Công ty máy tính Lạng Sơn, được bảo hành chính hãng 36 Tháng. Lỗi 1 đổi 1, khách hàng được chăm sóc bảo dưỡng cài đặt chỉnh sửa miễn phí suốt đời. ...

Chỉ cần : 2.350.000

Case Game B460MPRO V5

23.500.000 VNĐ

Case Game B460MPRO V5

23.500.000 VNĐ

Case Game B460MPRO V5 Case Game B460MPRO V2 Case Game B460MPRO V2   Thông tin sản phẩm Case Game B460MPRO Main MSI B460Mpro . Ram Lexar 16Gb. CPU Intel i7 10700 . VGA 4Gb. SSD Lexar 256Gb . HDD 2TB. PCU Xigmatek A06 350W. Case Full LED 3FAn  . Sản phẩm chính hãng được lắp ráp tại Công ty máy tính Lạng Sơn, được bảo hành chính hãng 36 Tháng. Lỗi 1 đổi 1, khách hàng được chăm sóc bảo dưỡng cài đặt chỉnh sửa miễn phí suốt đời. ... ...

Chỉ cần : 2.450.000

Case Game B460MPRO V6

24.500.000 VNĐ

Case Game B460MPRO V6

24.500.000 VNĐ

Case Game B460MPRO V4 Case Game B460MPRO V2 Case Game B460MPRO V2   Thông tin sản phẩm Case Game B460MPRO Main MSI B460Mpro . Ram Lexar 16Gb. CPU Intel i7 10700 . VGA 4Gb. SSD Lexar 256Gb . HD31TB. PCU Xigmatek A06 350W. Case Full LED 3FAn  . Sản phẩm chính hãng được lắp ráp tại Công ty máy tính Lạng Sơn, được bảo hành chính hãng 36 Tháng. Lỗi 1 đổi 1, khách hàng được chăm sóc bảo dưỡng cài đặt chỉnh sửa miễn phí suốt đời. ... ...

Chỉ cần : 1.135.000

Case Game H510 PRO

11.350.000 VNĐ

Case Game H510 PRO

11.350.000 VNĐ

Thông tin sản phẩm MSI H510. Ram Lexar 8Gb Buss 3200. CPU Intel i3 10105F . VGA GT 730  2Gb. SSD Lexar 128Gb . PCU Xigmatek A06 350W. Case Full LED 3FAn  . Sản phẩm chính hãng được lắp ráp tại Công ty máy tính Lạng Sơn, được bảo hành chính hãng 36 Tháng. Lỗi 1 đổi 1, khách hàng được chăm sóc bảo dưỡng cài đặt chỉnh sửa miễn phí suốt đời.  ...   ...

Trung tâm bảo hành

Máy Tính Lạng Sơn

Thứ 2 ~ Chủ nhật 8 h:00 - 17 h:30

Địa chỉ

33 Trần Đăng Ninh - Tp.Lạng Sơn
Mobile: 0975 034 234
Hotline: 02053 868 636