Bộ Camera IP

Chỉ cần : 288.000

Bộ Camera có dây 01 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 500GB, 01 Wship POE 5CH.

2.880.000 VNĐ

Bộ Camera có dây 01 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 500GB, 01 Wship POE 5CH.

2.880.000 VNĐ

Bộ Camera có dây 01 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 500GB, 01 Wship POE 5CH. 2.880.000 VNĐ Thông tin sản phẩm Bộ Camera có dây thương hiệu HIVIZ chính hãng bảo hành 24 tháng bao gồm: 1. Camera thân IP 2MP  + Độ phân giải 2.0Megapixel cảm biến hình ảnh 1/2.7" CMOS Sensor + Hình ảnh thời gian thực 1080P, độ phân giải cao, màu sắc trung thực + Độ nhạy sáng tối thiểu 0 Lux IR on + Chế độ ngày đêm (ICR), OSD, tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù tín hiệu ảnh (AGC), b...

Chỉ cần : 355.000

Bộ Camera có dây 02 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 500GB, 01 Wship POE 5CH.

3.550.000 VNĐ

Bộ Camera có dây 02 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 500GB, 01 Wship POE 5CH.

3.550.000 VNĐ

Bộ Camera có dây 02 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 500GB, 01 Wship POE 5CH. 3.550.000 VNĐ Thông tin sản phẩm Bộ Camera có dây 02 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 500GB, 01 Wship POE 5CH. 3.550.000VNĐ Thông tin sản phẩm Bộ Camera có dây thương hiệu HIVIZ chính hãng bảo hành 24 tháng bao gồm: 1. Camera thân IP 2MP  + Độ phân giải 2.0Megapixel cảm biến hình ảnh 1/2.7" CMOS Sensor + Hình ảnh thời gian thực 1080P, độ phân giải cao, màu sắc trung thực + Độ...

Chỉ cần : 425.000

Bộ Camera có dây 03 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 500GB, 01 Wship POE 5CH.

4.250.000 VNĐ

Bộ Camera có dây 03 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 500GB, 01 Wship POE 5CH.

4.250.000 VNĐ

Bộ Camera có dây 03 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 500GB, 01 Wship POE 5CH. 4.250.000 VNĐ Thông tin sản phẩm Bộ Camera có dây 03 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 500GB, 01 Wship POE 5CH. 4.250.000VNĐ Thông tin sản phẩm Bộ Camera có dây thương hiệu HIVIZ chính hãng bảo hành 24 tháng bao gồm: 1. Camera thân IP 2MP  + Độ phân giải 2.0Megapixel cảm biến hình ảnh 1/2.7" CMOS Sensor + Hình ảnh thời gian thực 1080P, độ phân giải cao, màu sắc trung thực...

Chỉ cần : 495.000

Bộ Camera có dây 04 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 500GB, 01 Wship POE 5CH.

4.950.000 VNĐ

Bộ Camera có dây 04 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 500GB, 01 Wship POE 5CH.

4.950.000 VNĐ

Bộ Camera có dây 04 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 500GB, 01 Wship POE 5CH. 4.950.000 VNĐ Thông tin sản phẩm Bộ Camera có dây 04 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 500GB, 01 Wship POE 5CH. 4.950.000VNĐ Thông tin sản phẩm Bộ Camera có dây thương hiệu HIVIZ chính hãng bảo hành 24 tháng bao gồm: 1. Camera thân IP 2MP  + Độ phân giải 2.0Megapixel cảm biến hình ảnh 1/2.7" CMOS Sensor + Hình ảnh thời gian thực 1080P, độ phân giải cao, màu sắc trung thực...

Chỉ cần : 343.000

Bộ Camera có dây 01 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 1TB, 01 Wship POE 5CH.

3.430.000 VNĐ

Bộ Camera có dây 01 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 1TB, 01 Wship POE 5CH.

3.430.000 VNĐ

Bộ Camera có dây 01 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 1TB, 01 Wship POE 5CH. 3.430.000 VNĐ Thông tin sản phẩm Bộ Camera có dây 04 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 1TB, 01 Wship POE 5CH. 3.430.000VNĐ Thông tin sản phẩm Bộ Camera có dây thương hiệu HIVIZ chính hãng bảo hành 24 tháng bao gồm: 1. Camera thân IP 2MP  + Độ phân giải 2.0Megapixel cảm biến hình ảnh 1/2.7" CMOS Sensor + Hình ảnh thời gian thực 1080P, độ phân giải cao, màu sắc trung thực + Đ...

Chỉ cần : 413.000

Bộ Camera có dây 02 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 1TB, 01 Wship POE 5CH.

4.130.000 VNĐ

Bộ Camera có dây 02 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 1TB, 01 Wship POE 5CH.

4.130.000 VNĐ

Bộ Camera có dây 02 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 1TB, 01 Wship POE 5CH. 4.130.000 VNĐ Thông tin sản phẩm Bộ Camera có dây 02 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 1TB, 01 Wship POE 5CH. 4.130.000VNĐ Thông tin sản phẩm Bộ Camera có dây thương hiệu HIVIZ chính hãng bảo hành 24 tháng bao gồm: 1. Camera thân IP 2MP  + Độ phân giải 2.0Megapixel cảm biến hình ảnh 1/2.7" CMOS Sensor + Hình ảnh thời gian thực 1080P, độ phân giải cao, màu sắc trung thực + Đ...

Chỉ cần : 481.300

Bộ Camera có dây 03 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 1TB, 01 Wship POE 5CH.

4.813.000 VNĐ

Bộ Camera có dây 03 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 1TB, 01 Wship POE 5CH.

4.813.000 VNĐ

Bộ Camera có dây 03 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 1TB, 01 Wship POE 5CH. 4.830.000 VNĐ Thông tin sản phẩm Bộ Camera có dây 03 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 1TB, 01 Wship POE 5CH. 4.830.000VNĐ Thông tin sản phẩm Bộ Camera có dây thương hiệu HIVIZ chính hãng bảo hành 24 tháng bao gồm: 1. Camera thân IP 2MP  + Độ phân giải 2.0Megapixel cảm biến hình ảnh 1/2.7" CMOS Sensor + Hình ảnh thời gian thực 1080P, độ phân giải cao, màu sắc trung thực + Đ...

Chỉ cần : 553.000

Bộ Camera có dây 04 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 1TB, 01 Wship POE 5CH.

5.530.000 VNĐ

Bộ Camera có dây 04 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 1TB, 01 Wship POE 5CH.

5.530.000 VNĐ

Bộ Camera có dây 04 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 1TB, 01 Wship POE 5CH. 5.530.000 VNĐ Thông tin sản phẩm Bộ Camera có dây 04 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 1TB, 01 Wship POE 5CH. 5.530.000VNĐ Thông tin sản phẩm Bộ Camera có dây thương hiệu HIVIZ chính hãng bảo hành 24 tháng bao gồm: 1. Camera thân IP 2MP  + Độ phân giải 2.0Megapixel cảm biến hình ảnh 1/2.7" CMOS Sensor + Hình ảnh thời gian thực 1080P, độ phân giải cao, màu sắc trung thực + Đ...

Chỉ cần : 608.000

Bộ Camera có dây 04 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 2TB, 01 Wship POE 5CH.

6.080.000 VNĐ

Bộ Camera có dây 04 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 2TB, 01 Wship POE 5CH.

6.080.000 VNĐ

Bộ Camera có dây 04 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 2TB, 01 Wship POE 5CH. 6.080.000 VNĐ Thông tin sản phẩm Bộ Camera có dây 04 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 2TB, 01 Wship POE 5CH. 6.080.000VNĐ Thông tin sản phẩm Bộ Camera có dây thương hiệu HIVIZ chính hãng bảo hành 24 tháng bao gồm: 1. Camera thân IP 2MP  + Độ phân giải 2.0Megapixel cảm biến hình ảnh 1/2.7" CMOS Sensor + Hình ảnh thời gian thực 1080P, độ phân giải cao, màu sắc trung thực + Đ...

Chỉ cần : 678.000

Bộ Camera có dây 05 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 2TB, 01 Wship POE 5CH.

6.780.000 VNĐ

Bộ Camera có dây 05 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 2TB, 01 Wship POE 5CH.

6.780.000 VNĐ

Bộ Camera có dây 05 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 2TB, 01 Wship POE 5CH. 6.780.000 VNĐ Thông tin sản phẩm Bộ Camera có dây 05 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 2TB, 01 Wship POE 5CH. 6.780.000VNĐ Thông tin sản phẩm Bộ Camera có dây thương hiệu HIVIZ chính hãng bảo hành 24 tháng bao gồm: 1. Camera thân IP 2MP  + Độ phân giải 2.0Megapixel cảm biến hình ảnh 1/2.7" CMOS Sensor + Hình ảnh thời gian thực 1080P, độ phân giải cao, màu sắc trung thực + Đ...

Chỉ cần : 748.000

Bộ Camera có dây 06 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 2TB, 01 Wship POE 5CH.

7.480.000 VNĐ

Bộ Camera có dây 06 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 2TB, 01 Wship POE 5CH.

7.480.000 VNĐ

Bộ Camera có dây 06 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 2TB, 01 Wship POE 5CH. 7.480.000 VNĐ Thông tin sản phẩm Bộ Camera có dây 06 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 2TB, 01 Wship POE 5CH 7.480.000VNĐ Thông tin sản phẩm Bộ Camera có dây thương hiệu HIVIZ chính hãng bảo hành 24 tháng bao gồm: 1. Camera thân IP 2MP  + Độ phân giải 2.0Megapixel cảm biến hình ảnh 1/2.7" CMOS Sensor + Hình ảnh thời gian thực 1080P, độ phân giải cao, màu sắc trung thực + Độ...

Chỉ cần : 818.000

Bộ Camera có dây 07 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 2TB, 01 Wship POE 5CH.

8.180.000 VNĐ

Bộ Camera có dây 07 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 2TB, 01 Wship POE 5CH.

8.180.000 VNĐ

Bộ Camera có dây 07Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 2TB, 01 Wship POE 5CH. 8.180.000 VNĐ Thông tin sản phẩm Bộ Camera có dây 07 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 2TB, 01 Wship POE 5CH. 8.180.000VNĐ Thông tin sản phẩm Bộ Camera có dây thương hiệu HIVIZ chính hãng bảo hành 24 tháng bao gồm: 1. Camera thân IP 2MP  + Độ phân giải 2.0Megapixel cảm biến hình ảnh 1/2.7" CMOS Sensor + Hình ảnh thời gian thực 1080P, độ phân giải cao, màu sắc trung thực + Độ nhạy...

Chỉ cần : 888.000

Bộ Camera có dây 08 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 2TB, 01 Wship POE 5CH.

8.880.000 VNĐ

Bộ Camera có dây 08 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 2TB, 01 Wship POE 5CH.

8.880.000 VNĐ

Bộ Camera có dây 08 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 2TB, 01 Wship POE 5CH. 8.880.000 VNĐ Thông tin sản phẩm Bộ Camera có dây 08 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 2TB, 01 Wship POE 5CH. 8.880.000VNĐ Thông tin sản phẩm Bộ Camera có dây thương hiệu HIVIZ chính hãng bảo hành 24 tháng bao gồm: 1. Camera thân IP 2MP  + Độ phân giải 2.0Megapixel cảm biến hình ảnh 1/2.7" CMOS Sensor + Hình ảnh thời gian thực 1080P, độ phân giải cao, màu sắc trung thực + Đ...

Trung tâm bảo hành

Máy Tính Lạng Sơn

Thứ 2 ~ Chủ nhật 8 h:00 - 17 h:30

Địa chỉ

33 Trần Đăng Ninh - Tp.Lạng Sơn
Mobile: 0975 034 234
Hotline: 02053 868 636