Bộ Camera HD

Chỉ cần : 159.000

Bộ Camera có dây 01 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 500GB, 01 nguồn tổng.

1.590.000 VNĐ

Bộ Camera có dây 01 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 500GB, 01 nguồn tổng.

1.590.000 VNĐ

Bộ Camera có dây thương hiệu HIVIZ chính hãng bảo hành 24 tháng bao gồm: 1. Camera thân AHD/CVI/TVI/CVBS 2MP (Camera Dome AHD/CVI/TVI/CVBS 2MP) + Độ phân giải 2.0Megapixel cảm biến hình ảnh 1/2.7" CMOS Sensor + Hình ảnh thời gian thực 1080P, độ phân giải cao, màu sắc trung thực + Độ nhạy sáng tối thiểu 0 Lux IR on + Chế độ ngày đêm (ICR), OSD, tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù tín hiệu ảnh (AGC), bù sáng (BLC), chống nhiễu (2D-DNR), chống ngược sáng số DWDR + Hồng n...

Chỉ cần : 189.000

Bộ Camera có dây 02 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 500GB, 01 nguồn tổng.

1.890.000 VNĐ

Bộ Camera có dây 02 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 500GB, 01 nguồn tổng.

1.890.000 VNĐ

Bộ Camera có dây thương hiệu HIVIZ chính hãng bảo hành 24 tháng bao gồm: 1. Camera thân AHD/CVI/TVI/CVBS 2MP (Camera Dome AHD/CVI/TVI/CVBS 2MP) + Độ phân giải 2.0Megapixel cảm biến hình ảnh 1/2.7" CMOS Sensor + Hình ảnh thời gian thực 1080P, độ phân giải cao, màu sắc trung thực + Độ nhạy sáng tối thiểu 0 Lux IR on + Chế độ ngày đêm (ICR), OSD, tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù tín hiệu ảnh (AGC), bù sáng (BLC), chống nhiễu (2D-DNR), chống ngược sáng số DWDR + Hồng n...

Chỉ cần : 229.000

Bộ Camera có dây 03 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 500GB, 01 nguồn tổng.

2.290.000 VNĐ

Bộ Camera có dây 03 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 500GB, 01 nguồn tổng.

2.290.000 VNĐ

Bộ Camera có dây thương hiệu HIVIZ chính hãng bảo hành 24 tháng bao gồm: 1. Camera thân AHD/CVI/TVI/CVBS 2MP (Camera Dome AHD/CVI/TVI/CVBS 2MP) + Độ phân giải 2.0Megapixel cảm biến hình ảnh 1/2.7" CMOS Sensor + Hình ảnh thời gian thực 1080P, độ phân giải cao, màu sắc trung thực + Độ nhạy sáng tối thiểu 0 Lux IR on + Chế độ ngày đêm (ICR), OSD, tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù tín hiệu ảnh (AGC), bù sáng (BLC), chống nhiễu (2D-DNR), chống ngược sáng số DWDR + Hồng n...

Chỉ cần : 259.000

Bộ Camera có dây 04 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 500GB, 01 nguồn tổng.

2.590.000 VNĐ

Bộ Camera có dây 04 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 500GB, 01 nguồn tổng.

2.590.000 VNĐ

Bộ Camera có dây thương hiệu HIVIZ chính hãng bảo hành 24 tháng bao gồm: 1. Camera thân AHD/CVI/TVI/CVBS 2MP (Camera Dome AHD/CVI/TVI/CVBS 2MP) + Độ phân giải 2.0Megapixel cảm biến hình ảnh 1/2.7" CMOS Sensor + Hình ảnh thời gian thực 1080P, độ phân giải cao, màu sắc trung thực + Độ nhạy sáng tối thiểu 0 Lux IR on + Chế độ ngày đêm (ICR), OSD, tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù tín hiệu ảnh (AGC), bù sáng (BLC), chống nhiễu (2D-DNR), chống ngược sáng số DWDR + Hồng n...

Chỉ cần : 239.000

Bộ Camera có dây 01 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 1TB, 01 nguồn tổng.

2.390.000 VNĐ

Bộ Camera có dây 01 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 1TB, 01 nguồn tổng.

2.390.000 VNĐ

Bộ Camera có dây thương hiệu HIVIZ chính hãng bảo hành 24 tháng bao gồm: 1. Camera thân AHD/CVI/TVI/CVBS 2MP (Camera Dome AHD/CVI/TVI/CVBS 2MP) + Độ phân giải 2.0Megapixel cảm biến hình ảnh 1/2.7" CMOS Sensor + Hình ảnh thời gian thực 1080P, độ phân giải cao, màu sắc trung thực + Độ nhạy sáng tối thiểu 0 Lux IR on + Chế độ ngày đêm (ICR), OSD, tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù tín hiệu ảnh (AGC), bù sáng (BLC), chống nhiễu (2D-DNR), chống ngược sáng số DWDR + Hồng n...

Chỉ cần : 269.000

Bộ Camera có dây 02 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 1TB, 01 nguồn tổng.

2.690.000 VNĐ

Bộ Camera có dây 02 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 1TB, 01 nguồn tổng.

2.690.000 VNĐ

Bộ Camera có dây thương hiệu HIVIZ chính hãng bảo hành 24 tháng bao gồm: 1. Camera thân AHD/CVI/TVI/CVBS 2MP (Camera Dome AHD/CVI/TVI/CVBS 2MP) + Độ phân giải 2.0Megapixel cảm biến hình ảnh 1/2.7" CMOS Sensor + Hình ảnh thời gian thực 1080P, độ phân giải cao, màu sắc trung thực + Độ nhạy sáng tối thiểu 0 Lux IR on + Chế độ ngày đêm (ICR), OSD, tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù tín hiệu ảnh (AGC), bù sáng (BLC), chống nhiễu (2D-DNR), chống ngược sáng số DWDR + Hồng n...

Chỉ cần : 299.000

Bộ Camera có dây 03 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 1TB, 01 nguồn tổng.

2.990.000 VNĐ

Bộ Camera có dây 03 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 1TB, 01 nguồn tổng.

2.990.000 VNĐ

Bộ Camera có dây thương hiệu HIVIZ chính hãng bảo hành 24 tháng bao gồm: 1. Camera thân AHD/CVI/TVI/CVBS 2MP (Camera Dome AHD/CVI/TVI/CVBS 2MP) + Độ phân giải 2.0Megapixel cảm biến hình ảnh 1/2.7" CMOS Sensor + Hình ảnh thời gian thực 1080P, độ phân giải cao, màu sắc trung thực + Độ nhạy sáng tối thiểu 0 Lux IR on + Chế độ ngày đêm (ICR), OSD, tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù tín hiệu ảnh (AGC), bù sáng (BLC), chống nhiễu (2D-DNR), chống ngược sáng số DWDR + Hồng n...

Chỉ cần : 339.000

Bộ Camera có dây 04 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 1TB, 01 nguồn tổng.

3.390.000 VNĐ

Bộ Camera có dây 04 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 1TB, 01 nguồn tổng.

3.390.000 VNĐ

Bộ Camera có dây thương hiệu HIVIZ chính hãng bảo hành 24 tháng bao gồm: 1. Camera thân AHD/CVI/TVI/CVBS 2MP (Camera Dome AHD/CVI/TVI/CVBS 2MP) + Độ phân giải 2.0Megapixel cảm biến hình ảnh 1/2.7" CMOS Sensor + Hình ảnh thời gian thực 1080P, độ phân giải cao, màu sắc trung thực + Độ nhạy sáng tối thiểu 0 Lux IR on + Chế độ ngày đêm (ICR), OSD, tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù tín hiệu ảnh (AGC), bù sáng (BLC), chống nhiễu (2D-DNR), chống ngược sáng số DWDR + Hồng n...

Chỉ cần : 404.000

Bộ Camera có dây 04 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 2TB, 01 NGUỒN TỔNG

4.040.000 VNĐ

Bộ Camera có dây 04 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 2TB, 01 NGUỒN TỔNG

4.040.000 VNĐ

Bộ Camera có dây thương hiệu HIVIZ chính hãng bảo hành 24 tháng bao gồm: 1. Camera thân AHD/CVI/TVI/CVBS 2MP (Camera Dome AHD/CVI/TVI/CVBS 2MP) + Độ phân giải 2.0Megapixel cảm biến hình ảnh 1/2.7" CMOS Sensor + Hình ảnh thời gian thực 1080P, độ phân giải cao, màu sắc trung thực + Độ nhạy sáng tối thiểu 0 Lux IR on + Chế độ ngày đêm (ICR), OSD, tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù tín hiệu ảnh (AGC), bù sáng (BLC), chống nhiễu (2D-DNR), chống ngược sáng số DWDR + Hồng n...

Chỉ cần : 459.000

Bộ Camera có dây 05 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 2TB, 01 NGUỒN TỔNG

4.590.000 VNĐ

Bộ Camera có dây 05 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 2TB, 01 NGUỒN TỔNG

4.590.000 VNĐ

Bộ Camera có dây thương hiệu HIVIZ chính hãng bảo hành 24 tháng bao gồm: 1. Camera thân AHD/CVI/TVI/CVBS 2MP (Camera Dome AHD/CVI/TVI/CVBS 2MP) + Độ phân giải 2.0Megapixel cảm biến hình ảnh 1/2.7" CMOS Sensor + Hình ảnh thời gian thực 1080P, độ phân giải cao, màu sắc trung thực + Độ nhạy sáng tối thiểu 0 Lux IR on + Chế độ ngày đêm (ICR), OSD, tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù tín hiệu ảnh (AGC), bù sáng (BLC), chống nhiễu (2D-DNR), chống ngược sáng số DWDR + Hồng n...

Chỉ cần : 514.000

Bộ Camera có dây 06 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 2TB, 01 NGUỒN TỔNG

5.140.000 VNĐ

Bộ Camera có dây 06 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 2TB, 01 NGUỒN TỔNG

5.140.000 VNĐ

Bộ Camera có dây thương hiệu HIVIZ chính hãng bảo hành 24 tháng bao gồm: 1. Camera thân AHD/CVI/TVI/CVBS 2MP (Camera Dome AHD/CVI/TVI/CVBS 2MP) + Độ phân giải 2.0Megapixel cảm biến hình ảnh 1/2.7" CMOS Sensor + Hình ảnh thời gian thực 1080P, độ phân giải cao, màu sắc trung thực + Độ nhạy sáng tối thiểu 0 Lux IR on + Chế độ ngày đêm (ICR), OSD, tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù tín hiệu ảnh (AGC), bù sáng (BLC), chống nhiễu (2D-DNR), chống ngược sáng số DWDR + Hồng n...

Chỉ cần : 569.000

Bộ Camera có dây 07 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 2TB, 01 NGUỒN TỔNG

5.690.000 VNĐ

Bộ Camera có dây 07 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 2TB, 01 NGUỒN TỔNG

5.690.000 VNĐ

Bộ Camera có dây thương hiệu HIVIZ chính hãng bảo hành 24 tháng bao gồm: 1. Camera thân AHD/CVI/TVI/CVBS 2MP (Camera Dome AHD/CVI/TVI/CVBS 2MP) + Độ phân giải 2.0Megapixel cảm biến hình ảnh 1/2.7" CMOS Sensor + Hình ảnh thời gian thực 1080P, độ phân giải cao, màu sắc trung thực + Độ nhạy sáng tối thiểu 0 Lux IR on + Chế độ ngày đêm (ICR), OSD, tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù tín hiệu ảnh (AGC), bù sáng (BLC), chống nhiễu (2D-DNR), chống ngược sáng số DWDR + Hồng n...

Chỉ cần : 624.000

Bộ Camera có dây 08 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 2TB, 01 NGUỒN TỔNG

6.240.000 VNĐ

Bộ Camera có dây 08 Camera, 01 đầu ghi hình, 01 ổ cứng lưu trữ 2TB, 01 NGUỒN TỔNG

6.240.000 VNĐ

Bộ Camera có dây thương hiệu HIVIZ chính hãng bảo hành 24 tháng bao gồm: 1. Camera thân AHD/CVI/TVI/CVBS 2MP (Camera Dome AHD/CVI/TVI/CVBS 2MP) + Độ phân giải 2.0Megapixel cảm biến hình ảnh 1/2.7" CMOS Sensor + Hình ảnh thời gian thực 1080P, độ phân giải cao, màu sắc trung thực + Độ nhạy sáng tối thiểu 0 Lux IR on + Chế độ ngày đêm (ICR), OSD, tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù tín hiệu ảnh (AGC), bù sáng (BLC), chống nhiễu (2D-DNR), chống ngược sáng số DWDR + Hồng n...

Trung tâm bảo hành

Máy Tính Lạng Sơn

Thứ 2 ~ Chủ nhật 8 h:00 - 17 h:30

Địa chỉ

33 Trần Đăng Ninh - Tp.Lạng Sơn
Mobile: 0975 034 234
Hotline: 02053 868 636